Reference

Pogledaj sve >>

Saradnici pri izradi elaborata o geotehničkim istraživanjima terena za potrebe izgradnje MHE Paljevinska reka u mestu Mušovića rjeka, opština Kolašin

Geotehnički uslovi izgradnje komercijalnog objekta na uglu ulice Željka Vasiljevića i Bulevara palih boraca 91/92 u Valjevu

Geotehnički uslovi za sanaciju Ruske pravoslavne crkve "Svete Trojice" u Beogradu, ulica Takovska br. 4

Geotehnički uslovi izgradnje logističkog centra "Tranšped" u Vrčinu

Geotehnička dokumentacija za potrebe Glavnog projekta poboljšanja regionalnog puta R – 272, deonica Tuzinje – Karajukića Bunari, L – 5,3km

Mapa referenci

Pogledaj sve >>

Galerija

Pogledaj sve >>