Reference

Pogledaj sve >>

Ispitivanje kvaliteta zemljišta i podzemne vode (nulto stanje) u Subotici

Projekat geotehničkih istraživanja terena na prostoru predviđanom za izgradnju objekata u delu oko ulice Dositejeve u Kraljevu – stambeni blok "Pic Mala"

Geotehnički uslovi sanacije kosine i pojave podzemne vode na prostoru fabrike "GEOX" u Vranju

Saradnici pri izradi elaborata o geotehničkim istraživanjima terena za potrebe izgradnje MHE Paljevinska reka u mestu Mušovića rjeka, opština Kolašin

Projekat geotehničkih istraživanja terena za fotonaponsku elektranu "Kostolac" na lokaciji spoljašnjeg odlagališta "Petka"

Mapa referenci

Pogledaj sve >>

Galerija

Pogledaj sve >>