Reference

Pogledaj sve >>

Geotehnički uslovi izgradnje objekata i cevovoda MHE Zapeće – Republika Srpska

Geotehnički uslovi za sanaciju crkve Svetih apostola Vartolomeja i Varnave u ulici Miška Kranjca broj 4 u Rakovici

Rezultati dopunskih geotehničkih istraživanja za potrebe izgradnje dve MHE na reci Ljutini

Geotehnička dokumentacija za potrebe Idejnog projekta saobraćajnica C4, C6 i parkinga u okviru turističkog kompleksa "Jabučko ravnište" na Staroj planini

Geotehnička istraživanja terena za potrebe izgradnje ukrštanja gasovoda "Južni tok" sa rekom Dunav kod Smedereva

Mapa referenci

Pogledaj sve >>

Galerija

Pogledaj sve >>