Reference

Pogledaj sve >>

Projekat geotehničkih istraživanja terena za fotonaponsku elektranu "Kostolac" na lokaciji spoljašnjeg odlagališta "Petka"

Geotehnički uslovi izgradnje stambeno-poslovnog objekta KO Užice

Geotehnički uslovi izgradnje komercijalnog objekta na uglu ulice Željka Vasiljevića i Bulevara palih boraca 91/92 u Valjevu

Ispitivanje kvaliteta zemljišta i podzemne vode (nulto stanje) u Subotici

Geotehnička istraživanja terena za potrebe izgradnje ukrštanja gasovoda "Južni tok" sa rekom Dunav kod Smedereva

Mapa referenci

Pogledaj sve >>

Galerija

Pogledaj sve >>