Reference

Pogledaj sve >>

Studija transportnih mogućnosti za vetroelektranu Kostolac

Geotehnička dokumentacija za potrebe Idejnog projekta saobraćajnica C4, C6 i parkinga u okviru turističkog kompleksa "Jabučko ravnište" na Staroj planini

Ispitivanje kvaliteta zemljišta i podzemne vode (nulto stanje) za lokaciju u ulici Dragoslava Srejovića br. 89 u Kragujevcu

Projekat geotehničkih istraživanja terena za izgradnju parka vetroelektrana instalisane snage 30MW na lokalitetu Kostolca

Geotehnički uslovi izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa "Kaskade" u Mirijevu

Mapa referenci

Pogledaj sve >>

Galerija

Pogledaj sve >>