Reference

Pogledaj sve >>

Projekat detaljnih geotehničkih istraživanja terena za potrebe izgradnje fabrike "GEOX" u Vranju

Projekat geotehničkih istraživanja terena za fotonaponsku elektranu "Kostolac" na lokaciji spoljašnjeg odlagališta "Petka"

Saradnici pri izradi elaborata o geotehničkim istraživanjima terena za potrebe izgradnje MHE Paljevinska reka u mestu Mušovića rjeka, opština Kolašin

Projekat geotehničkih istraživanja terena za izgradnju parka vetroelektrana instalisane snage 30MW na lokalitetu Kostolca

Učestvovanje u kriznom štabu pri obilasku opštine Barajevo i evidentiranju klizišta posle majskih poplava 2014. za potrebe kriznog štaba Beograd

Mapa referenci

Pogledaj sve >>

Galerija

Pogledaj sve >>