Kontakt

Ime i Prezime:
Email:
Pošalji poruku
Adresa: Dušana Vlajića 11
11000 Beograd
Srbija
Telefon: +381 (0) 11 2393 124
+381 (0) 64 613 2280
+381 (0) 63 809 1902
Email: office@geoalfa.com
Web: www.geoalfa.com
Rešenje: preuzmi
PDV: preuzmi
Pun naziv preduzeća Preduzeće za geološka istraživanja GEOALFA d.o.o
Sedište (adresa) iz registracije 11 147 Beograd, Dušana Vlajića 11
Adresa na kojoj firma obavlja delatnost i prima poštu 11 147 Beograd, Dušana Vlajića 11
Matični broj 17556487
Registarski broj 01117556487
Broj registarskog uloška 1-92702-00 Trgovinski sud, Beograd
Šifra delatnosti 45120
PIB 103376974
Obveznik PDV Da
Evidencioni broj PDV 128708570
Tekući račun, banka 145-5580-16 Marfin bank
Tekući račun, banka 275-0010222899150-75 Societe generale Srbija