Ko je Geoalfa?

Preduzeće za geološka istraživanja "GEOALFA" osnovano je 12.05.2004. Za vreme dosadašnjeg poslovanja urađen je niz značajnih inženjerskogeoloških projekata i elaborata i odgovoreno je na izuzetno zahtevne geotehničke probleme. Ekspanzija građevinskih radova uslovila je geotehničko-građevinske zahvate u sredinama sa relativno lošim inženjerskogeološkim svojstvima. Preduzeće "GEOALFA" je u svom dosadašnjem angažovanju upravo radilo na rešavanju problematike izgradnje objekata, saobraćajnica i infrastrukture u takvim sredinama. Kako je zaštita životne sredine i ekologija postala integralni deo našeg društva posvetili smo se i izradi ekogeološke dokumentacije i studija.

Naši iskusni stručnjaci mogu da odgovore na sve zahteve savremenih potreba u geološkoj, inženjerskogeološkoj, geotehničkoj i ekološkoj praksi i rade na poslovima svih obima i veličina. Zajedno sa saradnicima i stalnim podizvođačima izvodimo radove iz svih oblasti geoloških i geotehničkih istraživanja. Korišćenjem modernih tehnologija vrše se prikupljanja terenskih podataka dok se sva terenska istraživanja izvode adekvatnim mašinskim ili ručnim garniturama u zavisnosti od pristupnosti lokacijama. Laboratorijska istraživanja se izvode u akreditovanoj laboratoriji. Svi elaborati i tehničkih crteži se rade u licenciranim programima.