Reference

Geotehnički uslovi izgradnje podnog skladišta zrnaste hrane u Hetinu

Geotehnički uslovi izgradnje komercijalnog objekta u Leskovcu

Geotehnički uslovi izgradnje komercijalnog objekta u ulici Maršala Tita u Kuli

Geotehnički uslovi fundiranja Doma kulture u Feketiću

Ispitivanje kvaliteta zemljišta i podzemne vode (nulto stanje) za lokaciju u ulici Dragoslava Srejovića br. 89 u Kragujevcu

Geotehnički uslovi izgradnje komercijalnog objekta na uglu ulice Željka Vasiljevića i Bulevara palih boraca 91/92 u Valjevu

Saradnici pri izradi elaborata o rezultatima geotehničkih istraživanja terena za potrebe rekonstrukcije trase magistralnog puta m-2.3 Podgorica-Budva, deonica Ulići – kružni tok "Cetinje" – Ugnji

Saradnici pri izradi elaborata o detaljnim geotehničkim istraživanjima terena za potrebe rekonstrukcije trase magistralnog puta m-2.3 Podgorica-Budva, deonica Brajići - Lapčići

Saradnici pri izradi elaborata o geotehničkim istraživanjima terena za potrebe izgradnje MHE Paljevinska reka u mestu Mušovića rjeka, opština Kolašin

Saradnici pri izradi elaborata o geotehničkim istraživanjima terena za potrebe izgradnje MHE Paljevinska reka u mestu Mušovića rjeka, opština Kolašin

Geotehnički uslovi rekonstrukcije stanice za snabdevanje gorivom i TNG sa prodajnim kompleksom u Boljevcu

Preliminarni izveštaj o inženjerskogeološkim svojstvima terena za lokaciju u Nišu

Geotehnički uslovi izgradnje nove hale pivare u Zaječaru

Geotehnički uslovi izgradnje višenamenskog poslovnog objekta u Požarevcu

Projekat geotehničkih istraživanja terena na prostoru predviđanom za izgradnju objekata u delu oko ulice Dositejeve u Kraljevu – stambeni blok "Pic Mala"

Geotehnički uslovi izgradnje stambeno-poslovnog objekta KO Užice

Geotehnički uslovi izgradnje stambenih objekata u ulici Franje Kluza - naselje “Titelska” KO Zrenjanin I

Geotehnički uslovi izgradnje hale “Delta Agrar“ u Somboru

Ispitivanje kvaliteta zemljišta i podzemne vode (nulto stanje) u Subotici

Geotehnički uslovi za sanaciju crkve Svetih apostola Vartolomeja i Varnave u ulici Miška Kranjca broj 4 u Rakovici

Geotehnički uslovi izgradnje proizvodno-poslovnog kompleksa "ALBON" u radnoj zoni u Rumi, Industrijski put R106-R103, blok 3-13 na KP 3883/5 KO Ruma

Geotehnički uslovi izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa "Kaskade" u Mirijevu

Geotehnički uslovi za sanaciju Ruske pravoslavne crkve "Svete Trojice" u Beogradu, ulica Takovska br. 4

Geotehnički uslovi izgradnje stambenog kompleksa u bloku "Ž" u Mirijevu na KP 1911/31 KO Mirijevo

Geotehnički uslovi izgradnje fabrike "GEOX" u Vranju

Geotehnički uslovi izgradnje logističkog centra "Tranšped" u Vrčinu

Geotehnička dokumentacija za potrebe Idejnog projekta saobraćajnica C4, C6 i parkinga u okviru turističkog kompleksa "Jabučko ravnište" na Staroj planini

Geotehnički uslovi izgradnje kompleksa mosta preko Ade – petlja "Hipodrom" i "Radnička"

Geotehnička istraživanja za poboljšanje državnog puta II reda broj 161, deonica kroz Petrovac na Mlavi

Geotehnička dokumentacija za potrebe Glavnog projekta poboljšanja regionalnog puta R – 272, deonica Tuzinje – Karajukića Bunari, L – 5,3km

Ekogeološka analiza područja "Gorenje Ekologija" na KP 9368/97 KO Stara Pazova

Ekogeološka analiza područja fabrike "Gorenje - TIKI" u Staroj Pazovi

Ekogeološka analiza područja "CSS" postrojenja u industrijskoj zoni Mišar u Šapcu

Rezultati dopunskih geotehničkih istraživanja terena za potrebe izgradnje derivacionog cevovoda od KM 0+500 – KM 1+640 za MHE na reci Ljutini

Rezultati dopunskih geotehničkih istraživanja za potrebe izgradnje dve MHE na reci Ljutini

Geotehnički uslovi izgradnje objekata i cevovoda MHE Zapeće – Republika Srpska

Geotehnički uslovi sanacije kosine i pojave podzemne vode na prostoru fabrike "GEOX" u Vranju

Učestvovanje u kriznom štabu pri obilasku opštine Barajevo i evidentiranju klizišta posle majskih poplava 2014. za potrebe kriznog štaba Beograd

Geotehnička dokumentacija za potrebe sanacije klizišta – odrona na arheološkom lokalitetu Belo Brdo u Vinči

Geotehnička istraživanja terena za potrebe izgradnje ukrštanja gasovoda "Južni tok" sa rekom Dunav kod Smedereva

Geotehnički uslovi izvođenja distributivnog gasovoda u naselju Jajinci

Geotehnički uslovi izvođenja distributivnog gasovoda u naselju Kumodraž

Geotehnički uslovi izgradnje gasovoda Cvetojevac - Divostin, Divostin - FAS (Fijat automobili Srbija)

Studija transportnih mogućnosti za vetroelektranu Kostolac

Geološko geotehnička dokumentacija za potrebe izrade Plana detaljne regulacije (PDR) gradskog bloka između ulica: Kneza Miloša, Drinske, Sarajevske i Durmitorske, Gradska opština Savski venac

Projekat detaljnih geotehničkih istraživanja terena za potrebe izgradnje fabrike "GEOX" u Vranju

Projekat geotehničkih istraživanja terena za fotonaponsku elektranu "Kostolac" na lokaciji spoljašnjeg odlagališta "Petka"

Projekat geotehničkih istraživanja terena za izgradnju parka vetroelektrana instalisane snage 30MW na lokalitetu Kostolca