Reference

Projekat geotehničkih istraživanja terena na prostoru predviđanom za izgradnju objekata u delu oko ulice Dositejeve u Kraljevu – stambeni blok "Pic Mala"

Studija transportnih mogućnosti za vetroelektranu Kostolac

Geološko geotehnička dokumentacija za potrebe izrade Plana detaljne regulacije (PDR) gradskog bloka između ulica: Kneza Miloša, Drinske, Sarajevske i Durmitorske, Gradska opština Savski venac

Projekat detaljnih geotehničkih istraživanja terena za potrebe izgradnje fabrike "GEOX" u Vranju

Projekat geotehničkih istraživanja terena za fotonaponsku elektranu "Kostolac" na lokaciji spoljašnjeg odlagališta "Petka"

Projekat geotehničkih istraživanja terena za izgradnju parka vetroelektrana instalisane snage 30MW na lokalitetu Kostolca