Reference

Geotehnički uslovi sanacije kosine i pojave podzemne vode na prostoru fabrike "GEOX" u Vranju

Učestvovanje u kriznom štabu pri obilasku opštine Barajevo i evidentiranju klizišta posle majskih poplava 2014. za potrebe kriznog štaba Beograd

Geotehnička dokumentacija za potrebe sanacije klizišta – odrona na arheološkom lokalitetu Belo Brdo u Vinči