Geoalfa d.o.o. pruža usluge iz oblasti:

  • Geološko-geotehničkih podloga za sve faze projektovanja i planiranja
   • Studije
   • Generalni projekti
   • Idejni projekti
   • Glavni projekti

  • Planske dokumentacije
   • Prostorne planove
   • Ubanističke planove
   • Generalne planove
   • Planove detaljne regulacije

  • Geološko-geotehničkih podloga za sve vrste objekata za sve faze projektovanja i planiranja
   • gasne infrastrukture,
   • hidroenergetskih objekata,
   • putne infrastrukture,
   • hala, stambenih objekata, porodičnih kuća,
   • objekata visokogradnje.

  • Svih vrsta naknadnih građevinskih delatnosti na postojećim objektima (adaptacija, nadogradnja, nadziđivanje, rekonstrukcija, dogradnja).

  • Ekogeološe i ekološke analize
   • analize zatečenog stanja
   • hemijske analize tla i podzemne vode

  • Hidrogeološe analize

  • Inženjersko-geološke podloge i geotehničke uslove sanacije pojava nestabilnosti (klizišta, odrona, puzišta...)

  • Legalizacije svih vrsta objekata


  Takođe, Geoalfa izvodi sve vrste geoloških - geotehničkih istraživanja i ispitivanja:

  • Istražno bušenje u svim sredinama,

  • Izvođenje istražnih jama,

  • Geofizička ispitivanja,

  • Ugradnja i praćenje pijezometara i drenažnih bunara,

  • SPT i CPT opiti i

  • Sve vrste laboratorijskih ispitivanja.