Reference

Pogledaj sve >>

Ekogeološka analiza područja fabrike "Gorenje - TIKI" u Staroj Pazovi

Saradnici pri izradi elaborata o geotehničkim istraživanjima terena za potrebe izgradnje MHE Paljevinska reka u mestu Mušovića rjeka, opština Kolašin

Studija transportnih mogućnosti za vetroelektranu Kostolac

Geotehnička istraživanja za poboljšanje državnog puta II reda broj 161, deonica kroz Petrovac na Mlavi

Geotehnička dokumentacija za potrebe Idejnog projekta saobraćajnica C4, C6 i parkinga u okviru turističkog kompleksa "Jabučko ravnište" na Staroj planini

Mapa referenci

Pogledaj sve >>

Galerija

Pogledaj sve >>