Reference

Pogledaj sve >>

Ekogeološka analiza područja "Gorenje Ekologija" na KP 9368/97 KO Stara Pazova

Ekogeološka analiza područja fabrike "Gorenje - TIKI" u Staroj Pazovi

Geotehnički uslovi izgradnje proizvodno-poslovnog kompleksa "ALBON" u radnoj zoni u Rumi, Industrijski put R106-R103, blok 3-13 na KP 3883/5 KO Ruma

Saradnici pri izradi elaborata o detaljnim geotehničkim istraživanjima terena za potrebe rekonstrukcije trase magistralnog puta m-2.3 Podgorica-Budva, deonica Brajići - Lapčići

Projekat geotehničkih istraživanja terena za fotonaponsku elektranu "Kostolac" na lokaciji spoljašnjeg odlagališta "Petka"

Mapa referenci

Pogledaj sve >>

Galerija

Pogledaj sve >>